Przewodniczący     -Romuald Gacka

Członek                -Mieczysław Muciok

Członek                -Leszek Kubiś