Data założenie koła   3.09.1957 r.

ZAŁOŻYCIELE KOŁA Czesław Bartkowski ,Jerzy Czarnowski , Andrzej Górny , Władysław Kubiś , Franciszek Krajenka , Jan Mackowiak , Jan Różalski , Jan Smolny , Tadeusz Stachowiak , Kazimierz Wojciechowski.

 

HISTORIA KOŁA 

 Koło Łowieckie   ,,Bażant ,,  w Gnieznie powstało  3 wrzesnia  1957 roku . W dniu 30 wrzesnia 1957 roku zostało zwołane pierwsze walne zebranie członków koła na którym wybranojego władze : przewodniczącym został  FranciszekKrajenka, łowczym Jerzy Czarnowolski, skarbnikiem Cesław Bartkowski, sekretarzem Władysław Kubiś, przewodniczacym komisji rewizyjnej Jan Różalski a członkami tejże komisji Andrzej Górny i Kazimierz Wojciechowski .  

W latach 1957-2010 przewodniczącymi kołanr 170 / póżniej  63 byli : Franciszek Krajenka , Czesław Bartkowski,Jerzy Czarnowski, Stanisław Krzyżaniak, Zdzisław Noska a łowczymi : Jerzy Czarnowski,Czesław Bartkowski, Franciszek Krajenka Władysław Kubiś, Stanisław Konopiński,Zdzisław Bartkowiak .

Koło nr 170 od chwili powstania było dzierżawcą dwóch polnych obwodów łowieckich : nr 112 i 107 . W grudniu 1976 roku przyjęto nazwę Koła Łowiekiego nr 63 ,,Bażant ,, z obwodami o numerach 23 o powierzchni 3890 ha. Od roku 2005 zgodnie z wytycznymi władz nadrzednych zmieniono numerację obwodów analogicznie na 154 i 162.